دوره های آموزشی معنا

دانشجویان معنا
درباره ما چه میگویند؟

از میان بیش از 852 دانشجوی آموزشگاه معنا

آخرین مطالب

اهمیت زبان عربی در عمان

اهمیت زبان عربی در عمان

اهمیت زبان عربی در عمان برای پیدا کردن کار و ...

مطالعه بیشتر
اصطلاح: نگرانم کردی

اصطلاح: نگرانم کردی

یادگیری برخی اصطلاحات کاربردی د  لهجه ها فقط از طریق تماشای سریال ها ممکن است. در این ويدئو یکی از...

مطالعه بیشتر
ویژگی های لهجه اماراتی

ویژگی های لهجه اماراتی

لهجه اماراتی یکی از لهجه های خانواده لهجه خلیجی است. با توجه به توسعه کشور امارات طی دهه های...

مطالعه بیشتر
لهجه های عربی

لهجه های عربی

بسیاری از دوستان تصور دقیقی نسبت به لهجه های عربی ندارند و آن را موازی عربی فصیح می دانند در...

مطالعه بیشتر