دوره های ترکیبی (ضبطی + آنلاین)

دوره‌های ترکیبی شامل 14 جلسه آفلاین

7 جلسه آنلاین با منتورینگ

خدمات راهنمای آموزش 

دوره آنلاین ترکیبی ترم 1
دوره آنلاین ترکیبی ترم 1
20 ساعت
پکیج ضبطی
۱۴۰۳/۰۴/۲۳
شروع دوره
هفته‌ای یک جلسه
روز کلاس
مشاهده دوره